nnw odszkodowanie

Ubezpieczenie NNW Kielce

NNW wypadkowe to ubezpieczenie od następstw powstałych w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia losowego. Najistotniejszym czynnikiem jest suma ubezpieczenia za śmierć i procentowy uszczerbek na zdrowiu, kalectwo i niezdolność do pracy w wyniku do pracy oraz pobyt w szpitalu. Kolejnym ważnym elementem jest cena za ubezpieczenie NNW, jest ona zróżnicowana i odzwierciedla zakres polisy i sumę ubezpieczenia z tytułu śmierci.

Ile kosztuje NNW ?
Dla kogo ubezpieczenie wypadkowe NNW,
Jakie są korzyści dla ubezpieczonego,
Zakres ochrony,
Kiedy nie zadziała Ubezpieczenie?

Biuro ubezpieczeniowe w Kielcach,
ul. Warszawska 161,
tel. 500 213 595

Formularz kontaktowy >>

[gravityform id=”5″ title=”false” description=”false”]

Zobacz gdzie mieści się nasze biuro: Mapa >>

logo

Ile może kosztować NNW wypadkowe?

Polisa wypadkowa charakteryzuje się szerokim zakresem ochrony i niską składką od 30-50 zł miesięcznie. Najtańsze są polisy NNW dla dzieci w szkole i przedszkolach gdzie składka roczna może być na poziomie 35 zł. Dla osób dorosłych składka może być wyższa 45 zł miesięcznie ze względu na większy zakres ochrony od nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie NNW dla kogo?
Czynnikiem określającym dla kodo może być przygotowana polisa jest informacja czym dana osoba zajmuje się, jaki zawód wykonuje, w jakim wieku jest i jaki jest stan zdrowia.

1- Dla osoby indywidualnej i grupowe w pracy,
2- Dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym,
3- Dorośli nie pracujący lub pracujący w lekkich zawodach (biurowych)
4- Osoby które wykonują aktywny zawód fizyczny
5- Osoby uprawiające ryzykowne zwody
6- Sportowcy zawodowi o niebezpiecznych dyscyplinach

Jakie są korzyści z posiadania ubezpieczenia wypadkowego NNW

Największą korzyścią jest to że jest dostępna dla każdej osoby w różnym wieku. Działa na terenie całej Polski RP i poza granicami, chroni nas 24 godzin na dobę. W ramach jednej polisy można ubezpieczyć małżonka (partnera) oraz dzieci. Działa ciągle przez 12 miesięcy i odnawia się na kolejny rok automatycznie. Można posiadać kilka polis wypadkowych indywidualnych wraz grupową w pracy. Wpadkowe NNW w Kielcach jest takie samo jak w innych miejscowości oraz w całej Polsce, w wybranej firmie ubezpieczeniowej zakres jest taki sam dla całego kraju.

Zakres polisy NNW

Śmierć Ubezpieczonego,
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy,
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego,
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW przy pracy,
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW,
Śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu,
Niezdolność do pracy zarobkowej wskutek NW,
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW 1% uszczerbku,
Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego,
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu spowodowany NW,
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego,
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy,
Refundacja kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu przedmiotów,
ortopedycznych i środków pomocniczych w następstwie NW,
Refundacja kosztów leczenia w następstwie NW,
Pomoc medyczna,
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek NW,
Poważne zachorowania Ubezpieczonego,
Operacje Chirurgiczne Ubezpieczonego,
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu,
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawału serca lub udaru mózgu,
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek zawału serca lub udaru mózgu,
Śmierć Współmałżonka (Partnera),
Śmierć Współmałżonka (Partnera) wskutek NW,
Śmierć Współmałżonka (Partnera) wskutek wypadku komunikacyjnego,
Trwały uszczerbek na zdrowiu Współmałżonka (Partnera) wskutek NW,
Pobyt Współmałżonka (Partnera) w Szpitalu spowodowany NW,
Śmierć Dziecka,
Śmierć Dziecka wskutek NW,
Osierocenie Dziecka,
Poważne zachorowanie Dziecka,
Urodzenie Dziecka,
Urodzenie Dziecka Martwego,
Śmierć Rodziców,
Śmierć Teściów (Rodziców Partnera),
Śmierć Rodziców wskutek NW,
Śmierć Teściów (Rodziców Partnera) wskutek NW,

Kiedy ubezpieczenie nie zadziała:
– po spożyciu alkoholu
– pod wpływem narkotyków i środków odurzających,
– próby popełnienia samobójstwa,
– wystąpienie choroby zawodowej,
– uprawiania ryzykownego sportu,
– prowadzenie pojazdów i maszyn bez odpowiednich uprawnień,

Podobne Tematy:
– nnw dla studentów,
– ubezpieczenia NNW cena,
– ubezpieczenie nnw indywidualne,
– nnw grupowe w pracy,
– ubezpieczenie nnw praktyki,
– zakres ubezpieczenia nnw.

Podobne wiadomości: