Ubezpieczenia na życie Kielce

Zabezpiecz siebie i całą rodzinę wykupując polisę na życie od wszelkich zdarzeń które mogą się pojawić.Główną zaletą polisy na życie jest gwarancja że jeśli wydarzy się coś tragicznego to osoba wskazana w ubezpieczeniu jako spadkobierca otrzyma sumę ubezpieczenia czyli nastąpi wypłata odszkodowania za utratę życia. Do każdego ubezpieczenia na życie może być dołączone szereg innych opcji które zwiększają zakres ochrony.

– Niezdolność do pracy całkowitej lub czasowej
– NNW Na wypadek
– Na Zdrowie leczenie szpitalne
– Poważne zachorowanie
– Kalectwo wskutek nieszczęśliwego wypadku
– Ryzyko śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
– Ubezpieczenie składki
– Ryzyko śmierci dziecka

Ubezpieczenie na życie może być indywidualne i rodzinne, jedną polisą można zabezpieczyć życie rodziców i równocześnie dzieci zabezpieczając dobry start w dorosłe życie.

Adres naszego biura:
Kielce, ul. Warszawska
tel. 500 213 595

Formularz kontaktowy >>

[gravityform id=”5″ title=”false” description=”false”]

logo

Rodzaje ubezpieczenia na życie

Indywidualne do których opis znajduję się na samym początku tego artykułu, są to najbardziej popularne ubezpieczenie oferowane jako zabezpieczenie przyszłości rodziny na wypadek utraty życia w różnych okolicznościach.
– terminowe
– bezterminowe
– ochronne
– ochronno inwestycyjne
– inwestycyjne

Ubezpieczenie terminowe – w umowie zawarta jest informacja na jaki okres zawarta jest polisa, występuje podana data zakończenia ubezpieczenia, ewentualnie z opcją przedłużenia na kolejne lata.

Ubezpieczenie bezterminowe – polisa wygasa czyli jest zamykana w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, a świadczenie wypłacane jest spadkobiercy wskazanemu w umowie.

Ubezpieczenie ochronne – zabezpieczone jest zdrowie i utrata życia.

Ubezpieczenie ochronno inwestycyjne – ma na celu chronić życie i jednocześnie pomnażać kapitał który gromadzony jest na przyszłość do wykorzystania dodatkowej emerytury.

Inwestycyjne – głównym celem takiego programu jest tylko pomnażanie wpłacanego kapitału przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Grupowe na życie – dedykowane głównie dla pracowników w zakładach dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Taka forma ubezpieczenia zawierana przez zakład pracy ma bardzo szeroki zakres gdyż chroni całą rodzinę pracownika: dzieci, współmałżonka, rodziców, w zakresie utraty życia, pobytu w szpitalu, nnw wypadkowe.

Grupowe na życie dla osób prywatnych – do takiego ubezpieczenia może przystąpić każdy jeśli tylko zdrowie i wiek na to pozwala. Takie rozwianie dedykowane jest dla osoby:
– indywidualnej (singla)
– dla dwojga
– dla całej rodziny z dziećmi
– dla seniora

Zapraszamy do kontaktu lub odwiedzenia naszego biura.