NNW wypadkowe w Generali Kielce ubezpieczenia – zakres

NNW wypadkowe w Generali Kielce NNW Generali – UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku w polisie Generali w mieście Kielce. Co zawiera ubezpieczenie: Śmierć w wyniku NW, pobyt w szpitalu, oparzenia, koszty leczenia koszty Czytaj Więcej >>

szkolne wypadkowe

NNW Szkolne dla dziecka – zakres oraz ile kosztuje?

NNW Szkolne dla dziecka – Kielce Ubezpieczenie NNW szkolne to polisa przygotowana dla dziecka, może być zawarta w ramach grupowego ubezpieczenia dla całej szkoły lub indywidualnie na prośbę rodzica. Urazy i potłuczenia w szkole zdarzają się bardzo często nie koniecznie Czytaj Więcej >>

nnw grupowe wypadkowe

Grupowe Ubezpieczenia Kielce NNW dla pracowników

Ubezpieczenia Grupowe Kielce Grupowe ubezpieczenia na życie w pracy dla zatrudnionych pracowników cechują się tym że wszyscy pracownicy mają taką samą polisę za jednakową składkę. Przy dużych grupach pracowniczych zakres i składka za ubezpieczenie może być zróżnicowana. Ubezpieczenie w pracy Czytaj Więcej >>

nnw odszkodowanie

Ubezpieczenie NNW Kielce indywidualne

Ubezpieczenie NNW Kielce NNW wypadkowe to ubezpieczenie od następstw powstałych w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia losowego. Najistotniejszym czynnikiem jest suma ubezpieczenia za śmierć i procentowy uszczerbek na zdrowiu, kalectwo i niezdolność do pracy w wyniku do pracy oraz pobyt w szpitalu. Czytaj Więcej >>