NNW wypadkowe w Generali Kielce

NNW Generali – UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku w polisie Generali w mieście Kielce. Co zawiera ubezpieczenie: Śmierć w wyniku NW, pobyt w szpitalu, oparzenia, koszty leczenia koszty operacji, wstrząs mózgu, pogryzienie przez zwierzęta, sepsa, poważne zachorowania, zawał serca, udar mózgu, Sporty wysokiego ryzyka, Odpowiedzialność cywilna deliktowa studenta.

Zadzwoń do nasz i zapytaj o najlepsze ubezpieczenie dla siebie w Generali.

Biuro ubezpieczeniowe w Kielcach,
ul. Warszawska,
tel. 500 213 595
[gravityform id=”5″ title=”false” description=”false”]

Zakres polisy dla osoby dorosłej w Generali.

• Śmierć Ubezpieczonego w NW
• Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego
• Trwały uszczerbek na zdrowiu
• Złamania kości, oparzenia lub odmrożenia ciała
• Czasowa niezdolność do pracy lub nauki
• Koszty leczenia
• Pobyt w szpitalu wskutek NW
• Koszty rehabilitacji
• Trwała niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej
• Pobyt w szpitalu wskutek COVID-19

Zakres polisy NNW można rozszerzyć o:

• Zawał serca i udar mózgu.
• Sporty wysokiego ryzyka.

Zakres Dla osoby uczącej się NNW w Generali

• Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
• Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego,
• Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku z progresją,
• Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku,
• Oparzenie lub odmrożenie ciała Ubezpieczonego ,
• Wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – następstwa nieszczęśliwego wypadku,
• Koszty leczenia Ubezpieczonego – następstwa nieszczęśliwego wypadku ,
• Koszty operacji plastycznych Ubezpieczonego – następstwa nieszczęśliwego wypadku,
• Koszty rehabilitacji Ubezpieczonego – następstwa nieszczęśliwego wypadku,
• Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu związany z leczeniem zatrucia pokarmowego,
• Wstrząśnienie mózgu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku ,
• Uciążliwe leczenie Ubezpieczonego – następstwa nieszczęśliwego wypadku,
• Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek nieszczęśliwego wypadku,
• Pogryzienie Ubezpieczonego przez zwierzęta,
• Osierocenie Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
• Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy,
• Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego,
• Zwrot kosztów wycieczki szkolnej,
• Pomoc psychologiczna,
• Poważne zachorowanie Ubezpieczonego ,
• Odpowiedzialność cywilna deliktowa studenta z tytułu szkód wyrządzonych w związku z czynnościami życia prywatnego oraz nauką na uczelni lub odbywaniem praktyk.

Szczegółowy zakres ubezpieczenie opisany jest w OWU na stronie www w Generali

NNW Generali