nnw wypadkowe kielce

NNW wypadkowe Kielce

Ubezpieczenie NNW wypadkowe – następstw nieszczęśliwych wypadków dla wszystkich osób. Dzięki takiemu ubezpieczeniu można otrzymać odszkodowanie za procentowy uszczerbek na zdrowiu w wyniku urazu który miał związek z pracą lub w życiu codziennym w każdej sytuacji, również za śmierć ubezpieczonego, pobyt w szpitalu, zwrot kosztów rehabilitacji, za powstałe inwalidztwo.

Taką ochronę NNW można zapewnić każdemu, dziecku uczącemu się w szkole, studentowi, osobie dorosłej w pracy i w domu. Odszkodowanie NNW w ubezpieczeniu wypadkowym można uzyskać wielokrotnie jeśli uraz jest ujęty w warunkach ogólnych OWU i podlega wypłacie odszkodowania. Najszerszy zakres ubezpieczenia zapewnia Generali, Warta, PZU, Compensa, ErgoHestia, InterRisk.

Kontakt do naszego biura w Kielcach
Ul. Warszawska
25-547 Kielce
Tel. 500 213 595

Formularz kontaktowy >>

[gravityform id=”5″ title=”false” description=”false”]

logo

Dla kogo NNW wypadkowe:
– dla osób pracujących (indywidualne i grupowe)
– dla dzieci w szkole
– dla studentów,
– dla praktykantów,
– dla przedszkolaków (przedszkola samorządowe i prywatne)
– dla emerytów i rencistów

Pakiety NNW z różną sumą i zakresem ochrony.
– dla singli
– dla całej rodziny
– dla seniorów
– dla Vip (wysokie sumy ubezpieczenia)

Ubezpieczenia wypadkowe z różną sumą ubezpieczenia w przypadku śmierci mogą zawierać dodatkowy zakres dzięki temu parasol ochronny jest większy i może dotyczyć innych osób w rodzinie.

Dodatkowa ochrona może dotyczyć:
– drugiego małżonka lub partnera,
– dzieci ubezpieczonego,
– teściów,

Ubezpieczenie NNW – zdarzenia które mogą być objęte ochroną:

Ubezpieczony:
– śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy
– śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego
– śmierć w wyniku wypadku przy pracy
– śmierć w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
– śmierć w wyniku wypadku
– inwalidztwo w wyniku wypadku
– śmierć
– trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku – za 1% uszczerbku
– wystąpienie poważnego zachorowania
– dzienne świadczenie szpitalne z tytułu choroby
– dzienne świadczenie szpitalne OIOM, jednorazowe z tytułu choroby
– dzienne świadczenie szpitalne z tytułu wypadku
– dzienne świadczenie szpitalne OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku
– dzienne świadczenie szpitalne PLUS: zawał serca, udar mózgu
– dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny
– dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek przy pracy
– dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny przy pracy
– dzienne świadczenie szpitalne PLUS: rehabilitacja poszpitalna z tytułu choroby lub wypadku
operacje
– leczenie specjalistyczne
– powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji
Rodzic ubezpieczonego
– śmierć rodzica
– śmierć rodzica w wyniku wypadku
– śmierć rodzica małżonka/partnera
– śmierć rodzica małżonka/partnera w wyniku wypadku
Małżonek/Partner Ubezpieczonego
– śmierć małżonka/partnera
– śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku
– śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego
– śmierć małżonka/partnera w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
– inwalidztwo małżonka/partnera w wyniku wypadku
– wystąpienie u małżonka/partnera poważnego zachorowania
– dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera z tytułu choroby
– dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera OIOM, jednorazowe z tytułu choroby
– dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera z tytułu wypadku
– dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku
– dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: zawał serca, udar mózgu
– dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: wypadek komunikacyjny
– dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: wypadek przy pracy
– dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: wypadek komunikacyjny przy pracy
– dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: rehabilitacja poszpitalna z tytułu choroby lub wypadku
Dziecko Ubezpieczonego
– śmierć dziecka
– śmierć dziecka w wyniku wypadku
– osierocenie dziecka przez ubezpieczonego
– urodzenie się dziecka
– urodzenie się dziecka z wadą wrodzoną
– śmierć noworodka
– wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania
– dzienne świadczenie szpitalne dziecka z tytułu choroby
– dzienne świadczenie szpitalne dziecka z tytułu wypadku
– rekonwalescencja dziecka.