nnw odszkodowanie

Ubezpieczenie NNW Kielce indywidualne

Ubezpieczenie NNW Kielce NNW wypadkowe to ubezpieczenie od następstw powstałych w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia losowego. Najistotniejszym czynnikiem jest suma ubezpieczenia za śmierć i procentowy uszczerbek na zdrowiu, kalectwo i niezdolność do pracy w wyniku do pracy oraz pobyt w szpitalu. Czytaj Więcej >>