nnw wypadkowe

NNW Komunikacyjne

Rozszerzenie ubezpieczenie obowiązkowego OC lub AC Autocasco może nastąpić o NNW wypadkowe obejmujące trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków komunikacyjnych, powstałe u kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu w wyniku kolizji (wypadku). Ochrona jest również w trakcie jazdy autem, podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego. Szukając taniego OC w Kielcach zapytaj o również o wypadkowe NNW dla siebie w aucie i całej rodziny w życiu codziennym.

Jakie wypadki może obejmować NNW komunikacyjne:

– w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu,
– podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu,
– w przypadku naprawy pojazdu na trasie jazdy
– bezpośrednio przy załadunku lub wyładunku pojazdu,
– pożaru lub wybuchu pojazdu.

Adres – buro w Kielcach:
ul. Warszawska  25-547 Kielce
tel. 500 213 595
Formularz kontaktowy >>

[gravityform id=”5″ title=”false” description=”false”]

logo

Świadczenie wynikające z NNW:
– trwały uszczerbek na zdrowiu (procentowy)
– śmierć ubezpieczonego (kierowcy i pasażerów)

Wysokość odszkodowania w NNW komunikacyjnym:
– od 5000 zł,
– do 10 000 zł,
– do 100 000 zł,
– do 150 000 zł,

Dodatkowo przy ubiegać się dodatkowe świadczenie w NNW:
– transport ubezpieczonego do Polski po wypadku,
– transportu zwłok lub prochów zza granicy do Polski,
– udzielenia pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej,
– przewozu poszkodowanego z miejsca zdarzenia do szpitala lub ambulatorium,
– pobytu w szpitalu, badań, zabiegów i operacji,
– zakup koniecznych lekarstw, środków opatrunkowych,
– zakup sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych (przepisanych przez lekarza)
– pomoc finansową przy niezdolności do pracy.

W każdej firmie ubezpieczeniowej zakres NNW wypadkowego w ruchu drogowym jest różny, o zakresie każdego NNW decydują warunki ogólne które są dostępne na każdej stronie internetowej danego towarzystwa.

Kiedy może pojawić się odmowa wypłaty odszkodowania z NNW?
– jazda autem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
– samobójstwo lub próba samobójcza,
– celowe, umyślne spowodowanie szkody,
– w wyniku popełnienia przestępstwa,
– brak uprawnieni do kierowanie samochodem.

To tylko kilka najważniejszych wykluczeń w NNW komunikacyjnym, w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym lista może być różna o szerszym zakresie, informacja podana jest w OWU warunki ogólne.

Ubezpieczenia NNW Kielce – zobacz również:
– NNW dla dziecka, (szkolne)
– NNW w pracy,
– NNW zagranicą,
– NNW w podróży,
– NNW dla całej rodziny,