ubezpieczenie domu

Ubezpieczenie domu w Kielcach

Większość wybudowanych domów znajduje się poza granicami Kielce w okolicznych miejscowościach i gminach. Dlatego przy ubezpieczeniu domu wyjeżdżamy poza Kielce do każdego klienta w celu zaprezentowania naszej oferty majątkowej. Podobna sytuacja dotyczy również ubezpieczeń komunikacyjnych OC AC Autocasco, na życie i nnw wypadkowe oraz firmy. Ubezpieczenie majątkowe możemy zaoferować w firmach: PZU, Warta, Link4, AXA, Generali, Ergo Hestia, Compensa, Proama, Allianz, Wiener, InterRisk, UNIQA, HDI, BTA, Concordia, TUZ.

logo

Biuro ubezpieczeniowe w Kielcach,
ul. Warszawska
tel. 500 213 595

Formularz kontaktowy >>

[gravityform id=”5″ title=”false” description=”false”]

W których miejscowościach możemy zaproponować ubezpieczenie domu w atrakcyjnej cenie: Kielce i wszystkie okoliczne miejscowości i gminy: Miedziana Góra, Mniów, Łączna, Zagnańsk, Tumlin, Belno, Barcza, Domaszowice, Wola Kopcowa, Klonów, Mąchocice, Masłów, Dąbrowa, Ciekoty, Leszczyny, Wiśniówka, Kajetanów, Dyminy, Strawczyn, Sitkówka Nowiny, Bodzentyn, Górno, Bęczków, Krajno, Mniów, Suków, Chęciny, Chmielnik, Bieliny, Łagów, Łopuszno, Nowa Słupia, Piekoszów, Raków, Niestachów, Kranów, Nowiny, Daleszyce, Strawczyn, Bugaj, Morawica.

Czym się kierować przy ubezpieczeniu domu?

Swój majątek ubezpieczamy aby chronić go od pożaru i innych zdarzeń losowych w tym od kradzieży w włamaniem. Taka inicjatywa może być indywidualna i niezależna lub wybudowany dom jest na kredyt i bank wymaga ubezpieczenia nieruchomości na czas spłaty kredytu. W każdej sytuacji jeśli majątek jest zabezpieczony można spać spokojnie i nie martwić że gdy powstanie szkoda to w krytycznej sytuacji pozostaniemy bez wyjścia.

Ubezpieczenie domu co obejmuje?
Ubezpieczenie domu od zalania.
Ubezpieczenie domu od kradzieży.
Ubezpieczenia domu w budowie.
Ubezpieczenia domów i rodziny.
Ubezpieczenia domów drewnianych z bali.

Zakres ubezpieczenie domu – dokładny zakres i objaśnienia wyjaśnione w warunkach ogólnych OWU każdej firmy ubezpieczeniowej odrębnie. Podstawowe ryzyko to pożar i zdarzenia losowe dla murów budynku i ruchomości domowych w nim znajdujących się. Ważną kwestią jest również jak ubezpieczamy nieruchomość, czyli na ryzykach nazwanych czy od wszystkich ryzyk w ALL RISKS.

Co obejmuje ubezpieczenie domu: stałe elementy nieruchomości i ruchomości domowe:
– pożar (ogień)
– naturalne zdarzenia losowe,
– zalanie,
– powódź,
– kradzież,
– przepięcia,
– wandalizm,
– Assistance,
– OC w życiu prywatnym,
– NNW wypadkowe,

Pożar: wybuch, implozja, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, uderzenie fali ponaddźwiękowej, dym i sadza, katastrofa budowlana, akcja ratownicza.
Naturalne zdarzenia: silny wiatr, lawina, trzęsienie ziemi, tąpnięcie, zapadanie i osuwanie się ziemi, upadek drzew i budowli, śnieg i lód, grad, deszcz, pękanie na skutek mrozu.
Powódź: bezpośrednie zalanie terenu na skutek: nadmiernych opadów atmosferycznych, spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górzystych lub pofałdowanych, topnienia kry lodowej, tworzenia się zatorów lodowych w korytach wód płynących, sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych.
Przepięcia: nagły i krótkotrwały wzrost napięcia w sieci elektrycznej bez względu na przyczynę.
Wandalizm: celowe zniszczenie lub uszkodzenie mienia przez osoby trzecie. Dewastacja w związku z kradzieżą.
Stłuczenie stałych elementów: rozbicie, stłuczenie lub pęknięcie m.in.: szyb okiennych i drzwiowych, ceramicznych i szklanych kuchennych, płyt grzewczych, szyb kominkowych, szklanych, ceramicznych i kamiennych.

Zalanie co obejmuje: zalanie m.in. wskutek: awarii lub uszkodzenia przewodów, instalacji lub urządzeń sieci m.in. wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej, przerwy w dopływie prądu, awarii lub uszkodzenia m.in. pralki, zmywarki, urządzeń chłodniczych, cofnięcia się cieczy z sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, pozostawienia otwartych kurków lub zaworów bez względu na przerwy w dopływie wody, zalania przez osoby trzecie z innego lokalu, rozbicia, stłuczenia, pęknięcia akwarium lub awarii jego urządzeń, opadów atmosferycznych, topniejącego śniegu lub lodu, pękania na skutek mrozu, koszty poszukiwania przyczyny zalania.

Kradzież w włamaniem: Dokonanie albo usiłowanie dokonania zaboru mienia z pomieszczeń, po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczenia lub otwarciu wejścia przy użyciu narzędzi albo podrobionego lub dopasowanego klucza bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł w wyniku przestępstwa, jak również uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia mające bezpośredni związek z dokonaniem lub usiłowaniem dokonania kradzieży z włamaniem.

Dom w budowie to budynek w trakcie prac budowlanych (wznoszenie, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, modernizacja) chronione jest w zależności od stanu wykonanych prac należą również: mury, fundamenty, dach, tarasy, balkony, ściany działowe niemające konstrukcji szkieletowej, zewnętrzne: drzwi, okna wraz z oszkleniami, parapety, rolety, kraty, markizy, tynki zewnętrzne, elewacje, izolacje cieplne, przeciwwodne i dźwiękochłonne, schody, rynny, elementy wykończenia, urządzenia techniczne, materiały, surowce i półfabrykaty służące do realizacji budowy.

Ubezpieczenie domu i rodziny. Przy ubezpieczeniu nieruchomości można również rozszerzyć ochronę o ubezpieczenie członków rodzony: NNW wypadkowe, Szpitalne, OC w życiu prywatnym dla całej rodzony.

Dom drewniany z bali lub szkieletowe to konstrukcja której elementy nośne takie jak ściany, stropy, połogi, dach wykonane są z drewna , oraz część konstrukcji wykonana jest z drewna w 50% procentach. Dotyczy to również pokrycia dachowego na budynkach wykonanego z materiałów łatwopalnych takich jak gont, trzcina lub słoma.

Podobne wiadomości: